Fra markeringen utenfor Stortinget fredag. Foto: Johanna Hanno/Greenpeace.

Stortinget behandlet i dag – og vedtok – den såkalte krisepakken til oljeindustrien.

Greenpeace hadde en markering utenfor stortingsbygningen, og kalte vedtaket for politikernes knefall for oljeindustrien.

Stortinget ble for anledningen omdøpt til Oljetinget av demonstrantene.

– Vi ønsker å sette søkelys på at de enorme oljesubsidiene som nå vedtas i Stortinget vil resultere i klimafiendtlige og potensielt ulønnsomme oljeprosjekter. Vi får ikke en troverdig satsing på fornybart så lenge vi kaster skatteletter og -utsettelser i 100-milliardersklassen etter oljenæringen, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, i en pressemelding.

– Grunnen til at vedtaket bankes gjennom skyldes oljeselskapenes mektige innflytelse over norsk politikk. Forslaget som Stortinget vedtar er nær identisk med forslaget oljeindustrien selv fikk utformet via Aker BP og advokatselskapet BAHR. Det er et demokratisk problem at oljeindustrien har så stor innflytelse, sier Pleym.

Greenpeace viser til at Finansdepartementet har advart mot forslaget, som har skrevet at «selskapene ville få sterke insentiv til å gjennomføre ulønnsomme investeringer» hvis det ble vedtatt.

Kaski: – Dette er en direkte bestilling fra oljeselskapene

Politikere fra Venstre, SV og AUF hadde troppet opp sammen med Greenpeace utenfor Stortinget fredag, og lot seg intervjue. SVs Kari Elisabeth Kaski var en av disse.

– Det stortingsflertallet vil vedta i dag er en direkte bestilling fra oljeselskapene. Oljeselskapene og oljedirektørene har kommet til Stortinget og bedt om skattekutt. Vi som politikere er ikke uvant med at næringslivet kommer til oss og ber om lavere skatter, men vår oppgave er å se samfunnet under ett og klare å si nei og stå opp mot de mektige lobbykreftene, og det har ikke stortingsflertallet gjort her. Å gi store skattelettelser uten noen vilkår, uten det minste krav om å kutte klimagassutslipp – det mener jeg er et knefall for oljedirektørene, sa Kaski blant annet.

Undersøkelse viser at et flertall ikke ønsker skattemessige særfordeler til oljebransjen

Greenpeace har gjennom Respons Analyse fått gjennomført en spørreundersøkelse om folks syn på krisepakkene til oljeindustrien og til grønn omstilling, samt om politikerne burde innføre like strenge tiltak for å begrense klimakrisen som har blitt gjort for å stanse korona.

I undersøkelsen går det fram at flertallet støtter strengere klimatiltak, større krisepakker til grønn omstilling og at oljeindustrien ikke gis skattemessige særfordeler.

– Dette er svært gledelige og oppsiktsvekkende resultater. Velgerne vil tydeligvis ha mer klimahandling og fart i det grønne skiftet og gir en marsjordre til politikerne om å iverksette strengere klimatiltak, samtidig som de må slutte å favorisere oljeindustrien gjennom særegne skattefordeler verdt milliarder av kroner. Det er utrolig trist å se at stortingsflertallet istedenfor lar seg diktere av oljenæringen, sier Pleym.


- Annonse -
Vil du annonsere her?