Klimahuset i Oslo er åpnet

Kronprinsen ble tatt i mot av rektor ved UiO Svein Stølen, museumsdirektør Tone Lindheim og Klimahusleder Brita Slettemark. Foto: UiO.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Dette huset kan spille en stor og viktig rolle i å inspirere og engasjere til endring i bærekraftig retning, til å bygge håp om at det nytter, sa Kronprins Haakon da han onsdag åpnet Klimahuset ved Naturhistorisk museum i Oslo.

UiO skriver i en pressemedling at rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, trakk en linje fra fjorårets klimastreiker til Universitetets nye strategi, der bærekraft er en rød tråd.

– Klimahuset går rett inn i hjertet av kjernevirksomheten til Universitetet i Oslo: Utdanning, forskning og formidling av kunnskap og innovasjon. Og våre studenter er pådrivere for et grønt engasjement. Det gir meg en urokkelig tro på fremtiden. De unge kommer til å gjøre det bedre enn oss, sa Stølen.

Omvisning i utstillingen i det nye Klimahuset for de inviterte gjestene. Foto: UiO.

Arena for mye forskjellig

I Klimahuset viser man blant annet hvordan jordas klimasystemer fungerer, hvilke konsekvenser global oppvarming har, hvilke løsninger som finnes og hvordan den enkelte kan bidra.

Utstillingens design er ment å vekke undring og stimulere til engasjement og tilbyr formidlingssopplegg for elever fra ungdomsskole og videregående skole. Huset skal også romme ulike arrangementer og være en arena for dialog, debatter, foredrag og møter mellom ulike fagmiljøer, generasjoner og meningsytringer.

Kronprins Haakon åpnet Klimahuset ved å drysse en håndfull frø av myrhatt i fuktig jord.

Myrhatt er en liten plante som vokser i nordområdene, og ble valgt til å symbolisere åpningen av huset fordi myr spiller en nøkkelrolle som leveområde for planter og dyr, karbonlager og flomdemper, skriver UiO. Blomstene fra åpningsseremonien skal etter hvert plantes ut i regnbedet i Klimahagen, som omkranser Klimahuset i Botanisk hage.

Jens Ulltveit-Moe: – Vi har to kriser; pandemien og klimakrisen

Museumsdirektør Tone Lindheim takket investor Jens Ulltveit-Moe og øvrige sponsorer og samarbeidspartnere for rause gaver som har muliggjort det nye utstillingshuset. Klimahuset er finansiert av Umoe AS med en gave på 70 millioner kroner. Totalt budsjett er 90 millioner, inkludert bygg, utstillinger og uterom. Driften av huset er også basert på støtte fra offentlig og privat sektor.

– Det er en glede å gi dette bygget. Vi opplever to kriser i dag. Den ene er pandemien, den andre er klimakrisen. Det som gir håp for fremtiden er hvor fort regjeringen og Stortinget har reagert på pandemien. Det viser at når vi har kunnskap og er utfordret, så gjør vi noe.  Når det gjelder klimakrisen, er inntrykket det motsatte, sa Jens Ulltveit-Moe ved åpningen, ifølge pressemeldingen.

Klimahuset åpner for publikum onsdag 17. juni. På grunn av smittevernhensyn må besøkende inntil videre forhåndsregistrere seg.


 

- Annonse -