Vil ha nattog Oslo-København så raskt som mulig

Samferdselsdepartementet melder at de nylig har mottatt en foreløpig tilbakemelding fra Jernbanedirektoratet om muligheten for et nattogtilbud på strekningen Oslo – København.

– Det er helt tydelig at nattogtilbudene har fått sin renessanse på flere strekninger i Europa. Grunnen er at stadig flere ønsker å reise mer klimavennlig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Foreløpige tilbakemeldinger fra Jernbanedirektoratet tyder på at det er fullt mulig å etablere et nattogtilbud mellom Oslo og København. Direktoratet skal nå prioritere arbeidet med nødvendige avklaringer for å få et slikt tilbud på plass så raskt som mulig, sier Hareide.

Jernbanedirektoratet har frist til 1. november med å komme med en endelig anbefaling til departementet.


- Annonse -