Dette er en småsalamander. Foto: gailhampshire / CC / SNL.
"Området er lagt flatt, vegetasjon er fjernet og kvernet opp eller skadet, og store maskiner har klemt i stykker overvintringsplassene til flere fredete rødlistearter av amfibier."

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.