Forfatterne av Earth for all, øverst fra v.: Johan Rockström, Jayati Ghosh, Per Espen Stoknes, Owen Gaffney, Sandrine Dixson-Declève og Jørgen Randers. Foto: Wikipedia CC 2.0 alle utenom Owen Gaffney - Stockholm Resilience Center . Midtparti: Club of Rome / montasje Naturpress.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

A survival guide to humanity – en overlevelsesguide for menneskeheten, er undertittelen på boka som seks forskere har forfattet. To av dem er norske.

Og i dag, tirsdag 20. september, blir boka presentert for FNs generalforsamling i New York. Forfatterne er Sandrine Dixson-Declève, Owen Gaffney, Jayati Ghosh, Johan Rockström, Per Espen Stoknes og Jørgen Randers.

– Vi er på kanten av stupet. I løpet av de neste 50 årene vil det nåværende økonomiske systemet øke de sosiale spenningene og redusere livskvaliteten. Allerede nå kan vi se hvordan ulikhet destabiliserer folk og planeten, sier Jørgen Randers i en kommentar til bokutgivelsen.

Jørgen Randers var medforfatter på den svært kjente Limits to Growth, som kom for 50 år siden, i 1972.

«Motgift mot fortvilelse»

Den nye boka kalles blant annet en kur og en motgift mot fortvilelse, og et veikart for en bedre framtid. Et sentralt innhold i boka er presentasjonen av fem snuoperasjoner som må iverksettes for å få jorda og verden på rett kjøl igjen. Eller, for å holde oss til temperaturmålestokken, få den globale oppvarmingen til å stanse under 2 grader.

Forskerne har regnet ut og modellert hva som skjer i ti ulike regioner i verden, om de snuoperasjonene iverksettes.

De fem tiltakene kan få en slutt på fattigdom og ulikhet, løfte opp marginaliserte folkegrupper og omforme våre mat- og energisystemer innen 2050, mener Club of Rome, som står bak utgivelsen av boka.

Club of Rome er non-profit organisasjon, grunnlagt i 1968 i Roma av intellektuelle og næringslivsledere. Blant dagens medlemmer er både nåværende og tidligere statsledere, FN-topper, diplomater, økonomer og forskere. Club of Rome stod også bak boka The Limits to Growth, Grenser for vekst, som kom i 1972.

Fem operasjoner

Dette er de fem grepene som verden må ta, ifølge forfatterne av boka:

  • Fattige land gis rom for raskere økonomisk vekst
  • De ti prosent rikeste i alle regioner skattlegges mye hardere
  • Utdanning til alle jenter og kvinner, og bedre likestilling
  • Mat må produseres på en annen måte – bønder skal hjelpes til å drive regenerativt jordbruk
  • Hurtig overgang fra fossil til fornybar energi, samt energieffektivisering

Til Dagbladet sier Per Espen Stoknes mer om hvordan man får til endringer både når det gjelder fattigdom og ulikhet:

– Vi adresserer ulikheten ved å beskatte de ti prosent rikeste, styrker arbeiderrettigheter og gir alle innbyggere en lik del av nasjonalinntektene. Det betyr at alle skal få sin andel av formuen utbetalt hvert år, direkte på konto. Strømstøtten i Norge er en variant av den: At staten får inn penger og gir tilbake, sier Stoknes.


- Annonse -