Parti fra Grønland, hvor klimaendringene merkes godt. Ill.foto: Unsplash.

Smeltende isbréer, et Arktis i endring, stormer og flom, hetebølger og tørke – alt skjer fordi den globale oppvarmingen går ekstra fort i Europa.

En rapport utarbeidet i fellesskap av WMO (World Meteorological Organization) og Copernicus (EUs vær- og klimaovervåkingsorgan) viser at temperaturøkningen som hele verden rammes av som følge av CO2-utslipp, skjer over dobbelt så raskt i Europa. Rapporten har 2021 som sitt fokusår.

Kilde: Copernicus.

Bare siden 1991 har temperaturen økt med om lag en halv grad per tiår på vårt kontinent.

WMO konkluderer med at etter hvert som varmetrenden fortsetter vil europeerne merke at ekstremvarme, skogbranner, flommer og andre virkninger av klimaendringene, kommer til å ramme samfunnet generelt, økonomiene og økosystemene.

Svært synlige virkninger

Oppvarmingen mellom 1997 og 2021 har ført til at isbréene i fjellene i Europa har mistet 30 meter av tykkelsen sin i denne perioden. Isen på Grønland smelter, og for første gang er det registrert nedbør som regn på øyas høyeste punkt.

Hundrevis av dødsfall i 2021 kan tilskrives klimaeffekter, hvorav flommer og stormer utgjør 84 %, og de økonomiske skadene estimeres til mer enn 50 milliarder dollar.

– Europa presenterer et levende bilde av en verden under oppvarming og minner oss om at selv godt forberedte samfunn ikke er trygge for påvirkninger fra ekstreme værhendelser. I år, i likhet med 2021, har store deler av Europa blitt rammet av omfattende hetebølger og tørke, som har ført til skogbranner. I 2021 forårsaket eksepsjonelle oversvømmelser død og ødeleggelser, sier WMOs generalsekretær, Petteri Taalas.

Utfordringene er formidable, er konklusjonen.

Rammes hardt, men er også mest i forkant

Oppe i de alvorlige funnene registreres det samtidig at oppløftende endringer har skjedd i Europa. EU har klart å redusere sine klimagassutslipp med 31 % mellom 1990 og 2020. Målet er 55 % kutt innen 2030.

Europa er også en av de mest avanserte regionene hva gjelder grenseoverskridende samarbeid om klimatilpasning, spesielt på tvers av transnasjonale elvebassenger. Kontinentet er et av verdens ledende på å tilby effektive tidlige varslingssystemer, med rundt 75 % av befolkningen dekket. Handlingsplaner mot ekstremvarme har reddet mange liv fra ekstrem varme, slås det fast i rapporten.

– På tiltakssiden bør det gode tempoet i å redusere klimagassutslippene i regionen fortsette og ambisjonene bør økes ytterligere. Europa kan spille en nøkkelrolle for å oppnå et karbonnøytralt samfunn innen midten av århundret for å oppfylle Parisavtalen, uttaler Taalas.

Selv om det europeiske samfunnet er sårbart for klimavariasjoner og -endringer, ligger vi også i forkant med løsninger. Det gjelder innsatsen for å dempe klimaendringer og å utvikle innovative løsninger for å tilpasse seg det nye klimaet.

Kilde: Copernicus.

«Beslutningsklar» informasjon før COP27

– Ettersom risikoen og virkningen av klimaendringer blir stadig tydeligere i det daglige, øker behovet og appetitten for klimaintelligens, og med rette. Med denne rapporten tar vi sikte på å bygge bro mellom dataene og analysen for å gi vitenskapsbasert, men tilgjengelig informasjon som er «beslutningsklar», på tvers av sektorer, på tvers av profesjoner, sier Carlo Buontempo, direktør i Copernicus.

Tidspunktet for lanseringen av denne rapporten er ikke tilfeldig. I neste uke starter klimatoppmøtet COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypt.


- Annonse -
Vil du annonsere her?