Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

David R. Montgomery / The Conversation

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Både det romerske imperiet og andre fortidssamfunn rundt i verden har tross alt blitt undergravd av jorderosjon fra helt kjemikaliefrie dyrkingsjorder. Andre jordbruksmyter hindrer oss i å se potensialet som ligger i å restaurere ødelagt matjord slik at den kan brødfø verden ved å benytte færre kjemiske sprøytemidler. Da jeg...