Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvaltning i Norsk Friluftsliv

Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvaltning i Norsk Friluftsliv
1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
(KRONIKK) Forslaget gjelder også snøscooter som kan kjøres på åpne vann og vassdrag. Dette vekker imidlertid sterk motstand i det politiske miljøet i kommunen, der både Utmarksutvalget, Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling og Formannskapet ønsker full fart med vannscooter over det meste av kommunen, men bare for egne innbyggere,...