Ill.foto: Norsk Friluftsliv.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

(KRONIKK) Forslaget gjelder også snøscooter som kan kjøres på åpne vann og vassdrag.

Dette vekker imidlertid sterk motstand i det politiske miljøet i kommunen, der både Utmarksutvalget, Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling og Formannskapet ønsker full fart med vannscooter over det meste av kommunen, men bare for egne innbyggere, noe som etter vår oppfatning ikke er tillatt etter gjeldende regler.

I fjor sommer kunne vi lese om en kameratgjeng som kjørte vannscooter på Tanaelva, og reaksjonene lot ikke vente på seg. Mange ville totalforby dette av flere grunner, men nå synes dette å være glemt.

Norsk Friluftsliv mener det er mange grunner til å forby vannscooter, men i Karasjok er kanskje hensynet til fiske i elva en av de viktigste. Tanaelva er en av de viktigste lakseelvene i Norge, noe som setter store krav til forvaltningen. Faren for spredningen av Gyrodactilus salaris er overhengende, med vannscootere som lett flyttes på henger fra vassdrag til vassdrag. Selv om det innføres regler om desinfisering, er dette en liten trøst den dagen noen slurver og spredningen er et faktum.

Det er mulig det er stor bevissthet om dette blant befolkningen i Karasjok. Men hvem skal kontrollere at det følges opp av folk som kommer utenfra? Bevisstheten om spredningsfaren av denne parasitten er fortsatt mangelfull blant mange fiskere. Er det noen grunn til å tro at den er større blant de som kjører vannscooter?

I tillegg mener vi vannscooter vil være et problem for utøvelsen av fiske, både for de som står i elva og fisker, og de som fisker fra elvebåt. Dette både for fiskerens egen sikkerhet og for fiskeutstyret.

Tanaelva har også en svært viktig plass i samisk kultur og bevissthet, og tradisjonen med bygging og bruk av elvebåter er sterk langs vassdraget. I tillegg er elva viktig for tradisjonell matauk og naturbruk for folk med tilknytning til området. Vi tror ikke et frislipp av vannscooter på sikt vil være med å fremme ivaretakelsen disse verdiene og tradisjonene.

Utover dette mener Norsk Friluftsliv generelt at økt bruk av vannscooter vil øke konfliktene med andre interesser, som badende, turgåere og andre som oppholder seg på og ved elva. Forskning viser også at vannscooterkjøring virker negativt på dyrelivet gjennom støy og bevegelse. Det er viktig å være klar over at vannscootere er svært raske og ofte har et uforutsigbart kjøremønster, som gir en økende sikkerhetsrisiko for ikke-motoriserte aktiviteter langs vassdrag og innsjøer. Det finnes vannscootere med over 300 hk og en hastighet på godt over 100 km/t. Disse er laget for fart og moro!

Norsk Friluftsliv håper derfor politikerne i Karasjok kommune er seg sitt ansvar bevisst, og følger rådmannens innstilling om å ikke åpne for bruk av vannscooter i sin kommune.


Kronikken ble først publisert på sidene til Norsk Friluftsliv.

- Annonse -