Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Maitri Thakur, seniorforsker, SINTEF

Maitri Thakur, seniorforsker, SINTEF
1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Maitri Thakur er seniorforsker ved SINTEF Ocean i Trondheim, teknologisenteret for sjømat.
India er en av verdens største matvareprodusenter. Matindustrien er i sterk vekst og dens bidrag til verdens matvarehandel øker hvert eneste år. I India er matindustrien en sektor preget av sterk vekst og høy fortjeneste. Det skyldes et enormt potensial for verdiskapning, særlig innen matforedlingsindustrien. Paradokset er at millioner av...