Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

25 forfattere og musikere (liste under)

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
OPPROP: En forbrytelse mot livet på jorden er i ferd med å finne sted. Den sjette masseutryddelsen av arter pågår, det globale økosystemet går mot et sammenbrudd om vi ikke handler omgående. Millioner av mennesker, dyr og økosystemer er allerede berørt. Livsgrunnlaget på planeten Jorden er truet. I dag streiker...