Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: antibiotika

Det er riktig at det brukes lite antibiotika i norsk kjøttproduksjon, men tallene som deles er fremdeles utdaterte.
Verden over blir elver, innsjøer og grunnvann fylt opp med en stadig høyere konsentrasjon av medisin og farmasøytiske virkestoffer. Det er farlig - ikke bare for oss. Den enorme mengden av dop i tilnærmet fri flyt rammer dyrelivet, oss mennesker og miljøet generelt, og dokumentasjonen på det blir mer og...