Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: årets fugl

Rødstilken er nå på rødslista, som "nær truet".
"Gulspurven er utvilsomt en av de virkelige skjønnhetene blant de norske spurvefuglene." Bestanden er på vei ned i Norge.