Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: biozin

Det norske selskapet Biozin AS, som eies av trelastkonsernet Bergene Holm AS, planlegger et storskala anlegg for produksjon av biodrivstoff i Åmli i Aust-Agder. Produksjonsanlegget kan få en kapasitet på 120.000 m3 biozin, som er en bioråolje basert på trevirke (biprodukter fra skogbruk og treindustri), og som raffineres til vanlig...