Vil bygge kjempeanlegg for bioråolje i Åmli

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det norske selskapet Biozin AS, som eies av trelastkonsernet Bergene Holm AS, planlegger et storskala anlegg for produksjon av biodrivstoff i Åmli i Aust-Agder.

Produksjonsanlegget kan få en kapasitet på 120.000 m3 biozin, som er en bioråolje basert på trevirke (biprodukter fra skogbruk og treindustri), og som raffineres til vanlig drivstoff. For å produsere 120.000 m3 biozin går det med om lag 700.000 m3. Dette opplyser Biozin i en pressemelding.

Biozin samarbeider med det svenske selskapet Preem AB, og det er undertegnet en intensjonsavtale mellom de to partene om realisering av anlegget. Det er dannet et felleseid selskap, Biozin Holding AS. Preem skal kjøpe det biozin fra anlegget, og så videreforedle og distribuere det.

Det første anlegget planlegges på Jordøya i Åmli kommune, og skal samlokalisere med sagbruket til Bergene Holm AS. Det vurderes om man skal øke kapasiteten.

Prosjektutviklingen finansieres innledningsvis av Preem AB og Bergene Holm AS med 25 millioner kroner. Prosjektets totale kostnadsramme er forventet å bli ca 2,5 mrd NOK, men før det besluttes å bygge et anlegg, må ytterligere aksjekapital og lån innhentes, opplyser Biozin. Ambisjonen er å etablere flere produksjonsanlegg i Sør-Norge. Lokaliseringen av andre anlegg hviler blant annet på råstoffgrunnlag, muligheter for synergieffekter med annen industri og næring, heter det.


Foto: Jordøya, Åmli. Bergene Holm AS

- Annonse -