Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: co2

Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 4,7 prosent i 2023. Sektorene som bidro mest til reduksjonen var veitrafikk, industri og olje- og gassutvinning. Klimagassutslippet i Norge var på 46,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2023, en nedgang på 2,3 millioner tonn. – Klimatiltak i veitrafikk og...
Coldplay.
Har blant annet brukt et dansegulv som genererer elektrisitet når fansen hopper og ned.
De kvotepliktige utslippene fra landbasert industri ble redusert med 6,5 prosent fra 2022.
Gullfaks A.
Net Zero Industry Act (NZIA) heter forordningen som skal skyte fart i det grønne skiftet i Europa. Den blir etter alle solemerker vedtatt i EUs ministerråd mandag. Hensikten er å sikre større konkurransekraft og at mer industri- og teknologiutvikling skjer på hjemmebane. Europas grønne bedrifter skal ikke lenger fristes til å...
Gabriel Attal.
– Ingen kan lære oss noe når det gjelder økologisk og miljømessig effektivitet, sier statsminister Gabriel Attal.
Myr. Bernt Rostad.
Kartleggingsområdene skal undersøkes for 111 ulike naturtyper. De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge.
Lauren MacDonald.
– Vi er ferdige med å be Equinor ta til fornuften. Vi er her for å fortelle dem at vi kommer til å fortsette å kjempe helt til Rosebank-feltet stoppes – for at vi skal kunne ha en levelig fremtid, sier Lauren MacDonald.
De 40 største økonomiene i verden er sjekket. Ingen av dem er i nærheten av å klare løftene de avga i Parisavtalen.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Det er unødvendig strengt å kaste alle elbiler ut av kollektivfeltet - dessuten er det uklokt, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.
"Sentral drivkraft i det grønne skiftet", eller driver Equinor bare med sportsvasking?

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.