Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: dac

Veloso. Climeworks.
Ikke alle har tro på at CCS er en god løsning for klimaet. Kritiske røster har blant annet hevdet at satsing på CCS bare forlenger oljealderen.
Et norsk selskap satser stort, i samarbeid med to andre aktører.