Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: elektronikk

"Ambisjonen vår er at alle solgte produkter på sikt skal resirkuleres og brukes om igjen i nye produkter."
OmBrukt skal være elektronikkbransjens bidrag til sirkulærøkonomien.
Camilla Skjelsbæk Gramstad går fra stillingen som bærekraftansvarlig i Virke til den nyopprettede stillingen som bærekraftsjef hos Elkjøp Nordic.