Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: farlig avfall

Det viser en landsomfattende tilsynsaksjon i regi av Fylkesmannen og Miljødirektoratet. 22 sykehus og 35 laboratorier i 12 fylker ble kontrollert. Det ble avdekket avvik hos 77% av virksomhetene, og det ble gitt 55 anmerkninger, men ingen av avvikene blir karakterisert som alvorlige brudd på regelverket. Tilsynet sjekket at virksomhetene hadde...
135 anlegg over hele landet ble sjekket. Anleggene både mottar og mellomlagrer farlig avfall. Det har blitt holdt jevnlige tilsynsaksjoner av tilsvarende karakter i flere år mellom 2004 og 2013, og årets aksjon var en oppfølging av tidligere tilsyn. Kontrollene - som skjer i regi av Fylkesmannen - skal avdekke...