Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: FNs klimakonvensjon

– Unge over hele verden har de siste årene ropt for å sette klimarettferdighet på agendaen. Nå forventer vi at FN lytter til oss, sier Cari Anna Korshavn King, nestleder i Spire.
"Det er forbløffende hvor langt unna landene er fra å takle klimakrisen".
COP26 ble avlyst i år på grunn av koronasituasjonen. Utsettelsen til 2021 gir FNs klimakonvensjon anledning til å forberede G7- og G20 landene på å øke klimaambisjonene.