Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: foreningen våre rovdyr

"Det viser seg at lisensjakten er viktigere for staten enn en forsvarlig ulveforvaltning, uansett hvor mye lidelse det fører til og hvor mange feil forvaltningen og jegerne gjør."
Det var organisasjonene NOAH, WWF og Foreningen våre rovdyr som 27. desember begjærte midlertidig forføyning.