Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: fornybar

Rema 1000. Uno-X.
De første el-lastebilene fra butikkjeden ruller på nord-norske veier, og samtidig utvikles ladenettverket for elektrisk tungtransport i nord sammen med en leverandør.
Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 4,7 prosent i 2023. Sektorene som bidro mest til reduksjonen var veitrafikk, industri og olje- og gassutvinning. Klimagassutslippet i Norge var på 46,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2023, en nedgang på 2,3 millioner tonn. – Klimatiltak i veitrafikk og...
De kvotepliktige utslippene fra landbasert industri ble redusert med 6,5 prosent fra 2022.
Motvind Norge. PFU.
Artikkel kan ha svekket organisasjonens troverdighet, mener anti-vindkraft-organisasjonen.
Australias statsminister Anthony Albanese.
Miljøtopp omtaler den som en «klimakatastrofe», og sier at regjeringen må endre kurs.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
" ... et stort skritt på veien mot karbonnøytral energiproduksjon ..."

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Elfly. Trondheim Lufthavn.
En testarena vil være et virkemiddel for å nå målet om fossilfri norsk luftfart innen 2050.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.
– Jeg mener det ikke er noe som tilsier at påtalemyndighetens anke slipper igjennom til lagmannsretten, sier advokat Halvorsen Rønning.
Veloso. Climeworks.
Ikke alle har tro på at CCS er en god løsning for klimaet. Kritiske røster har blant annet hevdet at satsing på CCS bare forlenger oljealderen.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Siemens Gamesa. Screenshot. Odal Vind.
Leverandøren fant feil med produktene for en god stund siden. Ingeniører fikk sparken.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.