Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: fornybar

Advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.
– Jeg mener det ikke er noe som tilsier at påtalemyndighetens anke slipper igjennom til lagmannsretten, sier advokat Halvorsen Rønning.
Veloso. Climeworks.
Ikke alle har tro på at CCS er en god løsning for klimaet. Kritiske røster har blant annet hevdet at satsing på CCS bare forlenger oljealderen.
Siemens Gamesa. Screenshot. Odal Vind.
Leverandøren fant feil med produktene for en god stund siden. Ingeniører fikk sparken.
Ella Marie Hætta Isaksen.
– Vi har forberedt oss på det verste, så det at alle vi frifinnes føles veldig bra, uttaler Ella Marie Hætta Isaksen
Gorilla. Bulldozer.
En tredjedel av bestandene av orangutanger, gorillaer og sjimpanser i Afrika er truet av gruvedrift etter sjeldne mineraler.
Fly. Aviation.
SAF som drivstoff dannes fra råstoffene matfett og animalsk avfall (biomasse).
Fatih Birol fra IEA.
CO2-utslippene ville vært tre ganger større hvis fornybar energi ikke hadde vært brukt til å generere elektrisitet.
En kartlegging viser at omstillingen til en fornybar framtid ikke følges opp av verdens utdanningsinstitusjoner.
Hva vil være konsekvensene av utbygging av solkraftanlegg på jord- og skogbruksarealer?
Over 100 skogverngrupperinger har blitt dannet i Polen etter at hogsten i Białowieża ble satt fokus på, og etter at EU satte ned foten.