Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: fornybar

Den nye rapporten gjennomgår hvilke menneskerettslige forpliktelser staten har til å beskytte retten til kulturutøvelse både gjennom utslippskutt og tiltak for å avhjelpe klimaskade.
Han vil "vil være avgjørende når land rundt om i verden utvikler sin neste runde med økte utslippsmål".
Vi regner med at turbinen er tilbake i normal drift i løpet av høsten 2024, sier daglig leder til Naturpress.
Solkraftanlegg i Østerrike.
Målet kan nås hvis regjeringer er raske med å lukke gapet mellom sine nåværende gode intensjoner og politikken og investeringene som trengs for å få jobben gjort, sier IEA.
Teknologien og systemene som kreves for å oppnå besparelsene skal ifølge rapporten allerede være tilgjengelige.
ASA mente at annonsen likestilte Equinors engasjement i vind, olje, gass og karbonfangst.
Saudi-Arabia og flere andre oljeproduserende land i Midtøsten var imidlertid sterkt imot ordet utfasing.
Utkastet nevner ikke utfasing av fossil energi, noe USA etterlyser et sterkere språk om.
Verden er ikke nærmere å nå klimamålene skissert i Parisavtalen fra 2015.
"Om Zephyrs planer for Gautestad ikke stanses raskt, har vi en ny splittende vindkraftkrig på gang i Agder. "