Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: fossilindustrien

– Konsekvensene er et alvorlig tilbakeskritt i omstillingen av norsk økonomi og arbeidet for å nå klimamålene, sier Kari Elisabeth Kaski (SV).

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Stanser investeringene umiddelbart, og tar fatt på nedsalget.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
"Ingen av disse 60 bankene har en plan - uten at det er smutthull i dem - for å forlate fossile brensler". (Alison Kirsch)

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Investorselskapet har eiendeler i 30 av verdens største fossile selskaper.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Ny rapport om finansinstitusjoner avdekker sprik mellom ord og handling.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
En trend kan være i ferd med å forsterke seg. Det finnes i dag en rekke liknende initiativer rundt om i verden, men Amsterdam kan bli den første storbyen med denne type reklameforbud.
"Offentlige penger må i stedet støtte en rettferdig overgang bort fra fossil. En overgang som beskytter arbeidere, samfunnet og klimaet".