Fra Amsterdam. Foto: Jason & Afsoon, Unsplash.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Nederlands hovedstad skal utrede et forbud mot reklame for selskaper i fossilindustrien og for flyselskaper som har trafikk på Amsterdam.

Lovforslaget, som blant annet det politiske partiet GroenLinks står bak, ble framsatt 18. desember, og skal være tatt til følge av myndighetene i byen.

Ifølge en pressemelding fra klimainitiativet Ban Fossil Advertising spekuleres det på om dette kan være det første steget mot et nasjonalt fossilreklameforbud i Nederland. Det var i første omgang Ban Fossil Advertising som koordinerte et initiativ fra 51 lokale organisasjoner, som så skrev et brev til myndighetene i Amsterdam med forbudsforslaget.

Amsterdam og Oslo – to byer med klimaambisjoner

I forslaget heter det at «i det minste bør den overdrevne, spissede reklamen for fossile produkter forbys, så som flyreiser til dumpingpriser eller direkte reklame for selskaper som har sin virksomhet i fossilindustrien».

En begrunnelse som gis for tiltaket er at byen Amsterdam har satt seg klare ambisjoner for reduksjon i bruken av fossilt drivstoff, i tråd med målsettingene i Parisavtalen.

I Norge har Oslo vedtatt en ambisiøs klimamålsetting. Punkt 1 i den nye klimastrategien er at Oslos klimagassutslipp i 2030 skal være redusert med 95 prosent sammenliknet med 2009. I 16 satsingsområder beskrives det hvordan bystyret har tenkt at klimagassutslippene skal kunne kuttes. Hverken de 5 målpunktene eller de 16 satsingsområdene har formuleringer om reklame for fossile kilder.

Tre andre nederlandske byer vurderer det samme

– Vi gratulerer Amsterdam med å ha tatt dette steget, uttaler koordinator i Ban Fossil Advertising, Femke Sleegers. – Det er den første byen i verden som vi vet om som spesifikt vurderer forbud mot fossil reklame. Dette er starten på en bevegelse, fordi også partier som sitter i byrådene i Haag, Rotterdam og Utrecht, har signalisert at de ønsker å utrede – i tilknytning til Amsterdam-tilfellet – hvorvidt slik skadelig reklame kan forbys også i deres byer.

Rent praktisk ber initiativtakerne myndighetene i Amsterdam om å undersøke hvordan denne type reklame kan fjernes fra gatebildet. Det er allerede innført forbud mot fossilreklame i såkalt billboards-format, på bussholdeplasser eller på storskala arrangementer som fossilindustrien selv står bak. Tidligere i år besluttet et transportfirma i Amsterdam, GVB, at en kampanje fra Shell – av noen bedømt som grønnvasking – ikke passet inn med firmaets retningslinjer for bærekraft. En aksjon av Extinction Rebellion foranlediget beslutningen.

«Boikott» i The Guardian, men ikke i Dagsavisen

Det nederlandske initiativet er ikke enestående. Det finnes i dag en rekke initiativer rundt om i verden der det arbeides for å innføre reklameforbud. Ban Fossil Advertising har laget en oversikt på sine nettsider over de forskjellige kampanjene.

I januar 2020 bestemte den velkjente britiske avisa The Guardian seg for å slutte å ta inn reklame for fossilfirmaer. The Guardian ble dermed det første store globale nyhetsmediet som innførte slike restriksjoner.

Som en direkte oppfølging av The Guardians nye retningslinje valgte herværende avis, Naturpress – og søsteravis Transit magasin – straks å gjøre det samme; ikke ta i mot annonser for fossile selskaper eller produkter. Journalisten.no skrev om saken, og spurte redaktørene i Aftenposten, Dagens Næringsliv og Dagsavisen om de ville gjøre det samme som The Guardian, men fikk til svar at det ikke var aktuelt for noen av dem.

Sjefredaktør og administrerende direktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, sa imidlertid også dette:

– Men vi må være forberedt på at vi får spørsmål om dette stadig oftere. Vi må delta i samtalen om hva det innebærer å ta samfunnsansvar og begrunne valgene våre godt.

I Sverige har miljønettstedet Supermiljöbloggen og avisen ETC innført reklameforbudet, men foreløpig er det kun disse to mediene i vårt naboland som har gått til dette skrittet.


- Annonse -