Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: fylkesmiljøvernsjef

Bendixen (64) har dei siste åra vore assisterande fylkesmiljøvernsjef hos Statsforvaltaren i Rogaland, med ansvar for forureiningsseksjonen. Bendixen overtek etter May Britt Jensen, som går til kommunedirektør-jobben i Utsira kommune, skriv Statsforvaltaren i ei melding. Ho tek til i den nye jobben 12.april. Marit Sundsvik Bendixen frå Stavanger er...