Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: George Monbiot

Industrilandbruket skaper enorme problemer for kloden. George Monbiot foreslår løsninger i sin nyeste bok.
Greta og George oppfordrer oss til  å velge de som står opp for naturen. Med de tre nøkkelordene, beskytt, gjenoppbygg og finansiér, oppfordrer miljøaktivistene Greta Thunberg og George Monbiot oss til å ta vårt eget viktige klimavalg - nemlig å velge de politikerne som forsvarer naturen. Avisen The Guardian har produsert...
I en kronikk i The Guardian torsdag kommenterer forfatteren og journalisten George Monbiot den nye rapporten fra FNs klimapanel, IPCC. Et av rapportens hovedbudskap er at dagens former for matproduksjon, matkonsum og arealbruk på kloden står i veien for både klimaløsninger, biologisk mangfold og matsikkerhet. Men Monbiot mener at IPCC underkommuniserer...
Av Stephen Woroniecki | Naturlige klimaløsninger lar naturen gjøre den tøffe jobben i kampen mot klimaendringer ved å restaurere habitater som skoger og våtmarker. Slik kan CO2 absorberes fra atmosfæren og bidra til større biologisk mangfold. Stephen Woroniecki – professor og forsker på tilpasning til klimaendringer ved Lund Universitet i...