Collage: Naturpress.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

I en kronikk i The Guardian torsdag kommenterer forfatteren og journalisten George Monbiot den nye rapporten fra FNs klimapanel, IPCC.

Et av rapportens hovedbudskap er at dagens former for matproduksjon, matkonsum og arealbruk på kloden står i veien for både klimaløsninger, biologisk mangfold og matsikkerhet.

Men Monbiot mener at IPCC underkommuniserer alvoret.

«I sin svært viktige rapport om areal og klima, underspiller IPCC den reelle karbonkostnaden ved våre vaner med hensyn til kjøtt og meieriprodukter».

FNs klimapanel burde ha «stått på hustakene og ropt budskapet ut», mener Monbiot.

Kritikk for konservatisme

Det er ikke første gang at klimapanelet blir kritisert for å være for konservative eller forsiktige i sine rapporter og vurderinger.

Etter lanseringen av den såkalte 1,5-graders rapporten høsten 2018, mente flere forskere at rapporten ikke var sterk nok og at den underspilte det fulle omfanget av truslene. Den kjente amerikanske klimaforskeren Michael Mann var en av kritikerne.

– Verden har et mindre karbonbudsjett – i betydningen mengde fossilt brennstoff som kan brukes før man når et kritisk tipping point – enn rapporten sier. Vi er nærmere tersklene for 1,5 og 2 grader enn IPCC indikerer, og vårt tilgjengelige karbonbudsjett om vi skal unngå å passere disse tersklene er betydelig mindre enn det de antyder. Med andre ord, de maler et overdrevent rosaskjær på scenarioet ved å ignorere en del relevant litteratur, uttalte Mann den gangen til tidsskriftet Scientific American.

– Kjøtt er problemet

George Monbiot kaller IPCCs grep om deler av problematikken rundt CO2-fotavtrykket til landbruk og kjøttproduksjon i sin siste rapport, for «patetisk».

Særlig kjøttkonsumets effekt på klimaet er ille, fremholder han.

Som eksempel viser Monbiot til beregninger publisert av tidsskriftet Nature. I Storbritannia belaster hver persons kjøttforbruk atmosfæren med gjennomsnittlig 5,4 tonn CO2 årlig. Men i tillegg beregnes hvor mye belastning som ligger i tapte muligheter til lagring av karbon på de samme landbruksarealene, om de ikke hadde vært benyttet til beiter eller dyrking av forvekster.

Da tredobles nesten fotavtrykket for en europeisk konsument, og totalen blir på 14,4 tonn CO2/år.


 

- Annonse -