Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Glencore

Glencore er et av verdens største råvarehandelsselskap, med hovedkontor i Sveits. De eier nikkelverket i Kristiansand.
I februar i år var 40% av nybilsalget her i landet elbiler, og antall elbiler har nå passert 200.000. Batteriene krever et system for håndtering og gjenvinning. Ifølge Batteriretur ventes volumet av utrangerte elbilbatterier i Norge å være på flere tusen tonn i 2025, og globalt mener man at rundt...