Elbilbatteriene ses på som en forretningsmulighet i Norge, av Hydro og flere samarbeidspartnere. Foto: Gereon Meyer, Wikimedia Commons.

I februar i år var 40% av nybilsalget her i landet elbiler, og antall elbiler har nå passert 200.000. Batteriene krever et system for håndtering og gjenvinning.

Ifølge Batteriretur ventes volumet av utrangerte elbilbatterier i Norge å være på flere tusen tonn i 2025, og globalt mener man at rundt 500 000 tonn litiumbatterier da vil være tilgjengelig for gjenvinning.

Christian Rosenkilde fra Norsk Hydro presenterte selskapets prosjekt for gjenvinning av litiumbatterier på Grønn Konkurransekraftdag 5. mars. Han forklarte at nye EU-krav og Norges posisjon på elbil-markedet gjør at Hydro har tro på at dette kan bli et interessant forretningsområde.

– Mulig å utnytte Norges unike elbilposisjon til å lage business

I samarbeid med blant andre Batteriretur og metallkonsernet Glencore, som blant annet produserer nikkel og kobolt i Kristiansand, har prosjektet Libres kommet på beina.

– Målet er å få frem underlag til å etablere et pilotanlegg som er stort nok til å håndtere det norske volumet i 2024. Det må bestå av en robotisert demontering, fulgt av en deaktivering av cellene og tilslutt fysiske og kjemisk prosesser for å skille de verdifulle stoffene fra hverandre. Disse kan så selges videre til eksisterende produsenter av batterimaterialer. Vi tror altså det er mulig å lage en business ut av dette med utgangspunkt i Norges unike posisjon på elbilmarkedet, sier Rosenkilde.

To metoder for utvinning

Litiumbatteriene inneholder rundt 2 prosent litium. Ifølge Rosenkilde er markedsprisen nå 75 $ pr kg, eller ca 650 kroner. Kobolt, som utgjør i snitt rundt 5 prosent av elbilbatteriene, har en verdensmarkedspris på rundt 40 $ pr kg, eller ca 345 kroner, ifølge samme kilde.

I elbilbatteriene er stoffene er fordelt og blandet med grafitt. Rosenkilde opplyser at en rekke mindre aktører gjenvinner disse batteriene allerede.

– Det foregår da enten som en smelteprosess, da får man tak i kobber, kobolt og nikkel, mens litium, mangan, aluminium og jern felles ut i slagget. Men det er også mulig å putte batteriene inn i en shredder, da er det etterpå mulig å få tak i mer av de verdifulle stoffene ved hjelp av magneter og vindsikter.

Batteriene i en elbil inneholder også en god del aluminium, og de mer verdifulle grunnstoffene litium, kobolt og nikkel som gjør at Hydro tror det kan bli ekstra lønnsomt, skriver Batteriretur.


 

- Annonse -