Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: havvind

Endringene skjer for at Eftas overvåkingsorgan Esa raskt skal kunne godkjenne at det tildeles statsstøtte.
Iberdrola er et av verdens største havvindselskaper og bygger ut havvindparken East Anglia Three i Nordsjøen. I forbindelse med norske leveranser til prosjektet garanterer Eksfin for 90 prosent av et lån på 500 millioner euro fra finansieringsinstitusjonen Citi til Iberdrola. – Tett samarbeid med ledende internasjonale havvindutbyggere er viktig...
"Vi er langt unna klimamålene, og det mangler realistisk politisk tilrettelegging for å oppnå disse".
Vidar-feltet ligger 36 km fra Hvaler, og midt i en viktig fuglekorridor. Turbinene blir opptil 340 meter høye, dersom de bygges.
Skal også kunne levere ekstra kraft til Bergens-regionen.
Bratt stigning fra dagens litt over 31 000 jobber. De nye tallene legges fram i en ny rapport fra interesseorganisasjonen Offshore Wind Industry Council (OWIC). I Storbritannia er det i dag 19 600 arbeidsplasser direkte i havvind, mens 11 500 jobber i leverandørbedrifter som også er i andre markeder. Nettstedet RenewsBiz skriver...
– Nå må regjeringen følge opp med rammene for en slik satsing, så aktørene kan komme i gang, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.
Vindmølleparkene påvirker vindens hastighet, nedbøren og temperaturen.
Evang kommer fra en stilling som fagansvarlig for energi i miljøstiftelsen Zero.
Høyre kaller satsingen «en flau bris». Støre kontret med å si at under Høyre-regjeringen var det helt vindstille.