Havvindprosjekt i Nordsjøen får norske lånegarantier. Ill.foto: Zoltan Tasi, Unsplash.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Iberdrola er et av verdens største havvindselskaper og bygger ut havvindparken East Anglia Three i Nordsjøen. I forbindelse med norske leveranser til prosjektet garanterer Eksfin for 90 prosent av et lån på 500 millioner euro fra finansieringsinstitusjonen Citi til Iberdrola.

– Tett samarbeid med ledende internasjonale havvindutbyggere er viktig for utviklingen av den norske havvindklyngen. Transaksjonen er også med på å befeste Eksfins posisjon innen fornybar energi og åpner nye muligheter for norske eksportører, sier Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin, i en pressemelding.

Avtalen bringer Eksfins samlede havvindfinansiering opp i 20 milliarder kroner, opplyser organisasjonen.

Eksfin er en norsk forvaltningsbedrift som erstattet Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for eksportkreditt fra 1. juli 2021. Virksomheten skal i hovedsak forvalte statlige midler for eksport gjennom låne- og garantiordninger.

Aker Solutions blant leverandørene

Iberdrola er et spansk, mulitnasjonalt selskap basert i Bilbao. Den største aksjonæren er Qatar Investment Authority, mens også det norske oljefondet har eierandeler.

Ifølge Eksfinans kjøper Iberdrola transformatorplattform fra Aker Solutions og installasjonstjenester fra Seaway 7, mens «en rekke norske små- og mellomstore bedrifter er underleverandører.» I tillegg til innkjøpene til East Anglia THREE kjøper Iberdrola leveranser til selskapets øvrige havvindutbygginger fra andre norske eksportører, heter det.

Eksfins skal fremme norsk eksport og grønn omstilling ved å stille statlig finansieringMed denne avtalen har Eksfin siden 2019 stilt med finansiering / lån og garantier for rundt 20 milliarder kroner til utenlandske kjøpere av norske eksportleveranser til internasjonale havvindparker, blir det opplyst.

– Vi er svært fornøyde med å få på plass denne avtalen som posisjonerer norske aktører overfor den verdensledende havvindaktøren, sier Tone Lunde Bakker.

Iberdrola er en av de største aktørene på verdensbasis innen fornybar energi.

Selskapet har 41.500 ansatte med hovedvirksomheter i Spania, Storbritannia, USA, Mexico og Brasil. Selskapet leverer strøm til nær 100 millioner enkeltkunder. Iberdrola er børsnotert både i Spania og New York.


- Annonse -