Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: høringsrunden

Vindkraft, motorveg, oppdrett, snøskuter og flathogst, er blant sakene Vågsland arbeider med om dagen.
"At det ikke lenger bare er vi i 'naturmenigheten' som ser verdien av naturen og jobber for å ivareta den, gleder meg stort" (Vigdis Vandvik).