Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: ibpes

– Det er fornuftig å flytte Cop 15 fra Kunming i Kina til Montreal i Canada, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.
– Men Norge er ikke avhengig av en ny naturavtale for å ta bedre vare på vår egen natur, sier Christian Steel i Sabima.
Elendighetsbeskrivelsen er omfattende når IBPES, FNs naturpanel, gjør opp status for klodens tilstand for første gang siden 2005. Det internasjonale naturpanelets første hovedrapport ble lørdag godkjent av representanter fra 130 land i Paris. Rapporten tegner et dystert bilde av utviklingen, slår også Miljødirektoratet fast. I en forenklet form tallfester IBPES tilstanden...