Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: IFAD

Prosjektet, kalt SREP, skal øke produktiviteten i landbruket, og forbedre mat- og ernæringssikkerheten i landet.
I Sahel-beltet har klimaendringer ført til tørke, og folk må grave stadig dypere brønner for å finne vann.