- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Mer enn 7000 flyktninger og internt omplasserte mennesker har skapt en helt ny bosetning i Waragou i østlige Niger, i Sahel-beltet.

Menneskene har flyktet fra terrorangrep fra Boko Haram-gruppen, og i Waragou har de søkt sikkerhet og vann.

Ambotcha Malam Dalo og de fem barna hennes kom nylig fram til Waragou, etter å ha flyktet og reddet seg fra et brutalt angrep på landsbyen de bodde i.

– Klokken var rundt sju på kvelden, og det var blitt mørkt. Alle mennene i landsbyen var i moskéen. Da kom bevæpnede menn og drepte 12 landsbybeboere. Vi ble fryktelig redde, sier Ambotcha Malam Dalo. – Vi begravde de 12 mennene og reiste fra landsbyen.

– Vi gikk helt til vi kom hit. Vi passerte andre landsbyer. Vi hørte at Waragou var et bra sted, sier hun.

Malam-familien er en av 150 000 familier i Niger som har måttet flytte på seg. De måtte forlate husene og jordstykkene sine for å søke ly i provisoriske hytter. De ser fram til å kunne flytte hjem igjen en dag. Mange har måttet flykte til denne ørkenregionen for å finne sikkerhet, men uten vann er det ikke trygghet.

Foto: IFAD.

I Sahel-beltet har klimaendringer skapt betydelig tørke, og folk må grave dypere og dypere brønner for å finne vann. I Waragou gir de tradisjonelle brønnene ikke lenger nok vann til alle.

IFAD, det internasjonale fondet for landbruksutvikling har sammen med Norge via Norad finansiert en vannpumpestasjon i Waragou. Anlegget har kommet i stand i et samarbeid med myndighetene i Niger. Ved hjelp av nye solpaneler pumpes 15000 liter vann i timen opp fra den 62 meter dype brønnen.

– Etter at vi fikk denne brønnen klarer vi å være ferdige med å vanne dyrene før kvelden kommer, og det er selv om vi har mange dyr, sier gjeter Salé Mahamadou. – Vi er virkelig glade for denne pumpestasjonen.

Foto: IFAD.

Nomadiske gjetere i regionen har lang historie i å komme med sine kameler, kuer og geiter, til dette gunstig plasserte vannhullet. Med de nye vannforekomstene har befolkningen økt, og også folk fra mer avsidesliggende steder har satt kursen mot Waragou etter å ha hørt om vannkildene.

Knappe ressurser blir høyt verdsatt i dette hjertet av Sahel-ørkenen. Forvaltningen av vann har tradisjonelt ført til spenninger, med krangler mellom farmere og gjetere. IFAD og samarbeidspartnerne har støttet opprettelsen av en komité for selvstyre, for å sikre at maskinutsyret virker ordentlig, at arbeidet foregår organisert, og at uenigheter som måtte oppstå løses på en effektiv måte.

– Nå er det rikelig med vann for alle – flyktninger, nomader og dyr, sier Boukar Walam Goru, landsbyhøvding i Waragou. – Takk gud – nå er ingen tørste mer. Om vi ikke hadde hatt vannposten ville vi ha hatt konflikter, fordi vi ikke har hatt nok til alle.

Malam-familien restituerer seg her, mens de venter på å kunne reise hjem igjen. I disse usikre tider – med tusener som flykter fra hjemmene sine, forsøker disse initiativene å mildne problemene som oppstår ut fra vannmangel, og bringe fredelige løsninger til tørste mennesker.

Foto: IFAD.

FAKTA:

De globale effektene av klimaendringer er i fokus på Verdens vanndag, 22. mars. Mange mennesker som bor på landsbygda havner i sårbare situasjoner, der de mangler grunnleggende ressurser som vann. Økt voldsbruk i Sahel regionen øker antallet interne flyktninger, mange av dem flykter gjennom ørkenområder fra Boko Haram. Det er et stort behov for rent og tilgjengelig vann i dette tørkeherjede landet. Malam familien kom til Waradi i Diffa-regionen i det sørøstlige Niger, på leting etter både sikkerhet og vann. IFAD, sammen med Norge og andre partnere, har bygd en vannpumpestasjon slik at flyktninger, gjetere og nomader kan få tilgang til vann.


Denne artikkelen er skrevet og levert av IFAD, en FN-organisasjon.

- Annonse -