Fra kaffedyrking i Angola. Foto: R. Goncalves, USAID / Pixnio / CC.
- Annonse -

(Roma) Det FN-baserte internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD) er med og støtter et nytt prosjekt i Angola.

Prosjektet, kalt SREP, skal øke produktiviteten i landbruket, forbedre mat- og ernæringssikkerheten, og generelt øke robustheten til minst 218 000 familier på den angolesiske landsbygda. Dette er mennesker som er ekstra sårbare for sjokkartede klimaendringer.

Mange fattige bor på landsbygda

I Angola bor halvparten av de fattige på landsbygda, og i hovedsak er de avhengige av sjølbergingslandbruk. Denne sektoren sysselsetter 44 prosent av befolkningen og bidrar med 5,5 prosent til landets BNP. For å bekjempe fattigdom og forbedre matsikkerheten på landsbygda, kreves det bedre produktivitet i småskalabasert jordbruksproduksjon, samt kommersialisering av sektoren.

Regjeringen i Angola har iverksatt flere utviklingsprosjekter for å sette fart på økonomien. Men skal man få til vekst i jordbrukssektoren og sørge for at  fattige mennesker på landsbygda har noe å leve av, og på bærekraftig vis, må det gjøres mer. Landet har også store utgifter til matimport: I første kvartal 2019 løp utgiftene opp i 583 millioner dollar. Sammen med nedgangen i oljeinntektene i 2015-2016 og økende matkostnader, har disse faktorene tvunget regjeringen til å spre den økonomiske belastningen utover. COVID-19-pandemien har økt behovet for slike tiltak.

– Hvis vi ønsker å sikre bærekraftig mat- og ernæringssikkerhet og redusere Angolas utgifter til matimport, må regjeringen investere massivt i landbrukssektoren, uttaler Robson Mutandi, distriktsdirektør i Angola. – Bærekraftig kommersialisering av familiebrukene i Angola må gis stor oppmerksomhet, skal man lykkes med å øke velstanden i landet.

Kvinner og ungdom i målgruppen

Onsdag ble det undertegnet en finansieringsavtale for SREP i Roma. SREP står for Smallholder Resilience Enhancement Project, eller «Prosjekt for bedre motstandskraft hos småbrukerne». Avtalen ble signert av Gilbert F. Houngbo, president i IFAD, og Angolas ambassadør i Italia, ​​Maria de Fátima Monteiro Jardim.

Prosjektet er finansiert med 150 millioner dollar, og er spesielt rettet mot ungdommer og kvinner som er sårbare for klimasjokk. Målet er å hjelpe dem til å bygge opp egen motstandskraft.

Prosjektet skal fremme bærekraftig praksis som innføring av tørke-tolerante dyrkingssorter, tilpassede innhøstingsmønstre og regnvannbasert dyrking. Videre skal det investeres i småskala vanningsanlegg, økt vanntilgang og klimarobuste jordbruksmetoder.

SREP iverksettes i syv provinser i tørre, halvtørre og middels fuktige agroøkologiske soner i landet: Bengo, Zaire, Uige og Cuanza Norte i nord, og Benguela, Cunene og Namibe i sør. I privat sektor er det et mål å forbedre rådgivnings- og informasjonstjenestene om klimaforhold, og de skal være tilpasset familiebrukenes behov.

Familiebrukene skal levere fra overskuddsproduksjon

I finansieringen inngår et lån på 29,8 millioner dollar fra IFAD, samt fellesfinansiering fra Agence Française de Dévelopment (42 millioner dollar) og Arab Bank for Economic Development in Africa ($ 40 millioner). Regjeringen i Angola gir 10 millioner dollar, og ytterligere 6,5 millioner dollar vil mottakerne selv bidra med. De resterende 21,7 millioner dollar skal komme fra ulike IFAD-ressurser, eller fra andre utviklingspartnere som kommer til underveis i implementeringen.

I tillegg skal SREP styrke produktiviteten til familiebaserte småbruk gjennom landbruksskolene. Prosjektet skal sørge for økt markedstilgang, og knytte bøndene opp til aktører og verdikjeder i privat sektor.

I landdistriktene skal en tilpasset infrastruktur gi bedre rammebetingelser for en mer markedsorientert produksjon. Meningen er at bøndene skal kunne levere til markedene fra overskuddsproduksjonen på familiegårdene.

Arbeidet for bedre matsikkerhet i Angola bidrar til flere av FNs bærekraftsmål.

Siden 1990 har IFAD investert over 110 millioner dollar i åtte utviklingsprogrammer og prosjekter på landsbygda i Angola. Prosjektene har kommet nærmere en halv million familier på landsbygda til gode.


Artikkelen er basert på en tilnærmet uredigert pressemelding fra IFAD.

- Annonse -