Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: karbonfotavtrykk

Selv om digitalisering har feid bort deler av trykksakmarkedet, er trykkindustrien fortsatt enormt stor, og det trykkes på mange typer underlag. Trykk er ikke uten miljøeffekt, men et grønt skifte ser ut til å være på vei også her. Tradisjonelle trykkfarger er hovedsakelig laget med fossil olje som råstoff, foredlet og...
Nyvinningen er biogass laget av lokale, fornybare råvarer og med en reduksjon av klimagassutslipp på 91 prosent sammenlignet med konvensjonelt drivstoff. Den svanemerkede biogassen kommer fra Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) i Slemmestad i Røyken kommune i Buskerud. Råstoffet for produksjonen er avløpsvann fra Oslofjordregionen, og Enova har bidratt med 37,5 millioner...
En stor del av norsk bistand går gjennom internasjonale organisasjoner, inkludert en rekke FN-organisasjoner. På bistandsbudsjettet forvaltes også mye penger av norske frivillige organisasjoner. De siste årene har fokuset på klimaendringer, og tiltak for å møte dem, blitt større. Vi spurte tre av de største organisasjonene hva de gjør...