Bjørn Olav Aarø Strandli overrekker beviset for at VEAS har lisens på å produsere svanemerket biodrivstoff til Ragnhild Borchgrevink, adminis trerende direktør i VEAS. Foto: Miljømerking.
- Annonse -

Nyvinningen er biogass laget av lokale, fornybare råvarer og med en reduksjon av klimagassutslipp på 91 prosent sammenlignet med konvensjonelt drivstoff.

Den svanemerkede biogassen kommer fra Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) i Slemmestad i Røyken kommune i Buskerud. Råstoffet for produksjonen er avløpsvann fra Oslofjordregionen, og Enova har bidratt med 37,5 millioner kroner i støtte til utvikling av biogassanlegget.

Anlegget i Slemmestad er Norges største, kommunale renseanlegg, og det produserer biogass av «100 prosent fornybare og uproblematiske råvarer», som Stiftelsen Miljømerking beskriver det. Gassen vil være leveringsklar fra andre kvartal 2020.

Dermed vil deler av transportsektoren få tilgang til produkt der man ikke trenger å bekymre seg om palmeoljeproblematikk, og der karbonfotavtrykket er minimalt sammenliknet med fossilt drivstoff. Dessuten vil man kunne tilfredsstille innkjøpere som setter svanemerking som eksplisitt standard i sine miljøkrav.

– Dette er sirkulær økonomi i praksis

– VEAS er et glitrende eksempel på den sirkulære økonomien i praksis. De tar noe vi hittil har tenkt på som avfall og forvandler det til en verdifull og klimavennlig ressurs. Det har vært både spennende og inspirerende å være med på denne innovasjonsprosessen fra Svanemerkets side, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking Norge.

– Vi er veldig fornøyd med å ha oppnådd svanemerking av biogassen vår. Biogass er et uslåelig drivstoff: Innbyggernes egen gass blir gjenvunnet som drivstoff, biogjødsel og ren CO2. Dette gir trippel klimanytte, sier Ragnhild Borchgrevink, administrerende direktør i VEAS.

Det er kloakk fra nesten 700.000 innbyggere i Oslofjordregionen, fra kommunene Oslo, Asker, Bærum og Nesodden som omgjøres til miljøvennlig drivstoff. Gjennomsnittlig transporteres det inn til anlegget 2.700 liter avløpsvann i sekundet, og det tar bare noen timer før rensingen er unnagjort og vannet slippes ut i fjorden igjen. Tilbake i anlegget ligger «godsakene» som foredles til gass.

For å kunne sette Svanemerket på et slikt produkt er kravet at klimagassutslippet må reduseres med minst 70 %, drivstoffet må være produsert på 100 % fornybare råvarer, og råvarene må ikke være basert på problematiske plantevekster som palmeolje, soya og sukkerrør.

Fikk miljøpris

Tidligere denne måneden ble VEAS tildelt Asker Venstres miljøpris. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) delte ut prisen.

I juryens begrunnelse står det at VEAS er en tydelig pådriver for nødvendig grønn omlegging, og at arbeidet deres utpeker seg internasjonalt gjennom nyskapende teknologi for gjenbruk av lokale ressurser.

– Vi er stolte over å motta Asker Venstres miljøpris 2019. VEAS er opptatt av å bidra til det grønne skiftet, og det er flott at dette arbeidet anerkjennes. Vår årlige produksjon på 60 millioner KWh biogass kan erstatte rundt seks millioner liter diesel. Det kutter utslippene med over 90 prosent, sa adm. dir. Borchgrevink under pristildelingen.

Posisjonerer seg i utlandet

– Årets prisvinner er en spennende bedrift som virkelig fortjener miljøprisen. VEAS tar en lederrolle innen bærekraft og sirkulærøkonomi både lokalt, nasjonalt og globalt. Det er inspirerende at Asker-selskapet også posisjonerer seg utenlands med nyskapende teknologi for gjenbruk av avfallsressurser. Det gir kutt i klimautslipp og bidrar til renere luft, sa Elisabeth Holter-Schøyen, førstekandidat i Asker Venstre og jurymedlem for miljøprisen.

Men Ruter kjøper ikke biogassen

Ruter har blitt kritisert for ikke å bli kjøper av biogass fra det nye anlegget til VEAS, til sine busser.

Kollektivselskapet har i stedet for å bruke lokalprodusert biodrivstoff inngått kontrakt på kjøp av importert HVO-diesel fra 2020 av. Dermed vil busser i både Asker, Bærum og på Romerike driftes på utenlandsk drivstoff. HVO-diesel er (Hydrogenerert Vegetabilsk Olje) laget på for eksempel slakteavfall eller andre ikke-spiselige råvarer, og klimagasskuttet kan bli opptil 90 %.

Ruter har oppgitt for høy pris som årsak til at de ikke valgte å kjøpe VEAS´ biogass.


 

- Annonse -