Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: lavutslippsamfunnet

Batteriretur.
Dette er et grep for å få flere søknader, gjennom å gå i tidlig dialog med søkerne, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.
– Vi har en lang vei å gå, sier Hanne Løvstad, direktør for bærekraft i PwC Norge.
Kaja Nyland holdt en appell midt i arrangementet, og mante politikere og næringslivsfolk til handling, i kampen mot klimaendringene. Hennes tilnærming var enklere å forstå for alle, argumentasjonen sterk og budskapet klart. – Tør dere å satse på fornybart? avsluttet hun appellen sin med, henvendt til paneldeltakerne. I tillegg til at...