Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: melkøya

Støre viser til at det er Olje- og energidepartementet som har fattet vedtakene i saken.
Petroleumstilsynet betegnet brannen på LNG-anlegget på Melkøya som «én av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie».