Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: Naturrisikoutvalget

– Hvis vi skal fortsette å ta for oss av naturen i samme tempo – hvordan vil det da se ut i 2124? Altså om nye 100 år?
– Det er vel verdt å feste seg ved utvalgets 74 anbefalinger hvor 12 er rettet særlig mot næringslivet.
"Utviklingen med tap av natur skaper samfunnsrisiko, inkludert for økonomiske beslutninger i offentlig og privat sektor". (Naturrisikoutvalget)