Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Nellemann

Christian Nellemann. Utenriksdepartementet.
– KLD er derfor fornøyd med at Økokrim besluttet å ta ut tiltale i saken, sier Einar Døssland, kontrolldirektør i KLD.