Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: NIBIO

Forbruket av økologisk mat her i landet har økt jevnt fra 2011 til 2016, men det økologisk dyrkede arealet har i samme periode gått ned. Økt import dekker gapet. Eksempelvis utgjør det samlede økologisk dyrkede grønnsaksarealet i Norge bare 3,8 prosent av totalen. Det utgjør knappe tre tusen dekar. Tallene...
Kursene i klimasmart (og økonomismart) traktorkjøring er en del av et prosjekt som Landbruksdirektoratet gjennomfører i samarbeid med Østfold Bondelag, NIBIO og Norsk Landbruksrådgivning SørØst. Målet med prosjektet er å redusere klimagassutslipp og øke lønnsomheten i landbruket ved at bønder blir flinkere i energieffektivisering. Et energiregnskap skal vise hvor energistrømmene går,...