Bøndene i Østfold lærer å kjøre traktor på en mer miljøvennlig måte

Ved å kjøre "klimasmart", med riktig girvalg og turtall på motoren, klarte en gruppe bønder i Østfold å spare mellom 10 og 15 prosent drivstoff. Det skjedde etter at de hadde gjennomført kurset "Energieffektiv traktorkjøring".

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Kursene i klimasmart (og økonomismart) traktorkjøring er en del av et prosjekt som Landbruksdirektoratet gjennomfører i samarbeid med Østfold Bondelag, NIBIO og Norsk Landbruksrådgivning SørØst.

Målet med prosjektet er å redusere klimagassutslipp og øke lønnsomheten i landbruket ved at bønder blir flinkere i energieffektivisering. Et energiregnskap skal vise hvor energistrømmene går, og hvor det er mulig å spare energi.

Potensialet er stort for å spare penger samtidig som miljøet skånes, for de som sitter bak rattet og håndterer gir og gass. En traktor kjøres gjerne 10.000 driftstimer i sin levetid, og drivstofforbruket kan eksempelvis ligge på mellom 7 og 10 liter i timen, avhengig av hvilket arbeid som gjøres. En reduksjon i drivstofforbruket på bare noen få prosent vil dermed gi store økonomiske besparelser over tid.

Og på klimagassiden: 1 kg diesel gir 3,17 kg CO2. I livsløpet til en traktor som har et forbruk på 8 liter/kg i timen (egenvekt på diesel er 0,84 kg/l), vil det samlede CO2-utslippet være på 213.000 kg. Slik vil en traktorfører som klarer å kjøre effektivt og reduserer dieselforbruket med 10 prosent, kunne spare atmosfæren for 21 tonn med CO2. På én traktor.

I landbruket i  Norge brukes det om lag 160 millioner liter diesel årlig, ifølge tall fra Norges Bondelag.

Lavt turtall – tunge gir

Kursene i traktorkjøring holdes flere steder i Østfold utover våren. Åsmund Langeland, rådgiver i  Norsk Landbrukssamvirke, var kursholder da bøndene i Skiptvedt skulle lære.

– Vi lærer å tilpasse turtallet til girvalg. Det handler ganske enkelt om å redusere turtallet og bruke litt tyngre gir. Veldig ofte når vi kjører, så kjører vi ofte for mye etter øret. Vi vil gjerne høre at motoren durer litt og lager litt lyd. Men den mest drivstoffeffektive måten å kjøre på er å kjøre på så lavt turtall som mulig og bruke tunge gir. Traktoren er faktisk laget for å gå tungt, da bruker den også minst, sier Langeland i en video som er laget for prosjektet, og på nettsidene til Klima Østfold.

Det er et stort utslipp fra landbruket, og alle sammen må bidra litt. Det gjør alle andre bedrifter, så hvorfor skal ikke vi?

Målinger før og etter kursing i riktig traktorkjøring har vist en drivstoffreduksjon på mellom 10 og 15 prosent hos de som har gått kurset, ifølge Klima Østfold.

Innstilt på å ta ansvar

Mona Madland Hansen (Foto: Klima Østfold)

Mona Madland Hansen fra Onstad gård var en av bøndene som deltok på det fulltegnede kurset i Skiptvedt. Hun ønsker å bidra til at klimagassutslippene i landbruket går ned.

–Jeg tror flere og flere er innstilte på å ta det ansvaret. Det er et stort utslipp fra landbruket, og alle sammen må bidra litt. Det gjør alle andre bedrifter, så hvorfor skal ikke vi? Jeg skal drive med landbruk i mange år, og da er det viktig å både spare penger og miljø, sier Hansen.

I Østfold står landbruket for 12 prosent av fylkets klimagassutslipp, ifølge Landbruksdirektoratet.

Se video fra kurset i Skiptvedt her:

Foto: Skjermdump / stillbilde fra video til Klima Østfold / Martin Norderhaug

- Annonse -