Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: NIBIO

Furuneset. Nibio.
– Nesten alt vi jobbar med på Fureneset har noko med klimatilpassing å gjere. Vi trur at forskinga vi utfører her vil få meir og meir betydning i andre landsdelar sidan nedbørsmengdene aukar der også, sier Synnøve Rivedal.
Forskere fra NIBIO og NMBU skal bruke kunnskap om naturlige bakterier for å bekjempe antibiotikaresistente bakterier og plantesykdommer i nytt innovasjonsselskap.
Skadene er nå så omfattende og framtredende at de truer med å utrydde ospa i Troms og Finnmark.
Mindre havis har ført til tap av genetisk diversitet og mer isolering i den lokale isbjørnbestanden.
Forskningsprosjektet, «BioActive - Bio-farming for bioactive compounds», skal pågå i tre år og ledes av Nofima. Målet med prosjektet er å produsere såkalte fytogener – bioaktive forbindelser – fra norske urter. Dette er naturlig stoffer med ulike bioaktive egenskaper, for eksempel antioksidativ, antimikrobiell og/eller betennelsesdempende (antiinflammatorisk) virkning. Disse stoffene skal tjene til...
Maks to kjøttmiddager i uka til fordel for grønnsaker er bra for klima og helsa, konkluderte Klimakur-rapporten.
Trondheim kommune har vedtatt et mål om 80 % reduksjon i utslippene av klimagasser i kommunen innen 2030. Landbruket må ta sin del.
Hvert år gis det flere millioner kroner i statlige tilskudd for å gjødsle skog med nitrogen. Miljødirektoratet kaller det et viktig klimatiltak, og gjødselprodusenter reklamerer med økt lønnsomhet. Flere biologer melder derimot om negativ effekt på økosystemet.
– Gjennomgående er de målte nivåene sannsynligvis under kjent helseskadelig nivå, men enkelte av rødrevene i studien kunne være i faresonen, sier vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet, Knut Madslien, i et innlegg på hjemmesidene til NINA, Norsk institutt for naturforskning. – Den høye forekomsten av muse- og rottegifter dokumenterer at giftstoffene spres...
Det alarmerende volumet av ulovlig trevareimport ble påpekt i en undersøkelse allerede i 2012. Nå viser en ny rapport at situasjonen ikke har endret seg. Alvorlig svikt – Det er særlig urovekkende at det fortsatt importeres store volum av trevarer som potensielt kan bringe med seg noen av de mest alvorlige...