Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Nordområdene

– Hvis vi ikke kutter utslippene, vil klimaet i Tromsø om 50–60 år ligne det vi har i Bergen i dag, sier forsker.
Sveinung Rotevatn kaller planen en seier for naturen. Galskap og sjokkerende, er karakteristikker fra miljøhold.
– ­Når vi diskuterer samarbeid i nord er klima et åpenbart tema. Jeg er glad for at vi tydelig understreker betydningen av Paris-avtalen og behovet for å kutte utslippene, sier Eirik Sivertsen (A) som leder Stortingets arktiske delegasjon. Den nordlige dimensjonens parlamentarikerforum er et internasjonalt organ for parlamentarikere fra Europaparlamentet,...
– Det er kritikkverdig at myndighetene ikke samarbeider bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt i petroleumsvirksomheten. Dette kan i verste fall få svært negative konsekvenser for miljøet i et sårbart og verdifullt område, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. I rapporten refereres det til en undersøkelse som viser at det...
I en melding fra Olje- og energidepartementet (OED) 14. mars varsles det om oppstart av årets konsesjonsrunde i forhåndsdefinerte områder (TFO). Det gjelder tildelinger i de geologisk best kjente områdene, og OED går i et forslag som nå sendes ut på høring inn for at man utvider med 48 blokker...