Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Regjeringen vil utvide leteområdene i Barentshavet med 48 blokker

Kjell Børge Freiberg. Foto: Flickr, Lindrupsen / Norsk Olje og Gass.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

I en melding fra Olje- og energidepartementet (OED) 14. mars varsles det om oppstart av årets konsesjonsrunde i forhåndsdefinerte områder (TFO).

Det gjelder tildelinger i de geologisk best kjente områdene, og OED går i et forslag som nå sendes ut på høring inn for at man utvider med 48 blokker i Barentshavet, 37 blokker i Norskehavet og 5 blokker i Nordsjøen.

Den foreslåtte utvidelsen av TFO-arealet omfatter områder som ligger nær planlagt og eksisterende infrastruktur, og som er velkjente etter flere år med letevirksomhet. OED skriver at forslaget til utvidelse er i tråd med de rammer Stortinget har satt for arealtildeling på norsk sokkel.

– Jeg er svært fornøyd med årets forslag til utvidelse, som nå går på offentlig høring. Ved å starte opp TFO 2019 følger jeg opp Granavolden-plattformen. Tildeling av nytt attraktivt leteareal er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP).

TFO-området skal utvides etter hvert som områder blir mer modne og viktigheten av skrittvis utforskning avtar, heter det i meldingen.

– Solberg-regjeringen lytter knapt til miljøråd

Naturvernforbundet reagerer på forslaget.

– Oljebransjen har ingenting i Barentshavet å gjøre. Dette er svært sårbar arktisk natur hvor vi finner noen av verdens viktigste gyte- og oppvekstområder for fisk. Et oljeutslipp i disse områdene vil kunne få katastrofale konsekvenser for de livsviktige økosystemene der, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg i en kommentar på forbundets hjemmesider.

Naturvernforbundet frykter at samtlige av de 90 nye områdene vil bli åpnet. Forbundet har gjort en gjennomgang av oljepolitikken i Norge siden 2002, og uttaler på grunnlag av denne gjennomgangen at «regjeringen Solberg lytter knapt til noen miljøråd.»

– Regjeringen Solberg ligger på topp i brutte miljøråd, antall utvinningstillatelser og grønt lys til oljeboring i de aller mest kystnære og sårbare havområdene, sier Ask Lundberg.


 

- Annonse -