Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: norled

Skal avlaste veinettet, redusere støy og ulykker, kutte CO2 utslipp og gi bedre framkommelighet for buss og yrkestrafikk.
Finnøysambandet går mellom seks havner på ulike mindre øyer, hvor det ikke er tilstrekkelig elektrisk kraft tilgjengelig til å kunne operere utelukkende på batterier.
Ryfylkefergen vil bli helelektrisk og utstyrt med batterier som gjør at fergen slipper å lade i løpet av dagen.